Strategieontwikkeling begint en eindigt meestal met een interne en financiële analyse. Maar er zijn meer factoren die aandacht verdienen: hoe bewegen klanten zich, wat doen concurrenten, welke macro- en microtrends hebben invloed op de markt? En: wat speelt er in andere landen en welke innovaties van buiten de markt zijn van invloed? Alleen naar jezelf kijken, is bij strategieontwikkeling niet voldoende. 

De theorie zegt het eigenlijk al: een goed strategieproces begint met een goede analyse. Het is belangrijk om een blik naar buiten te hebben wanneer je aan strategie werkt. Gebruik hiervoor een serie relevante modellen om deze informatie te verzamelen. NewRoutes zet een aantal voorbeelden voor jou op een rij. 

Strategie-analyse | Het PESTEL-model 

Start met de bredere ontwikkelingen die invloed hebben op je markt. Welke trends zijn er die impact gaan hebben en een kans of juist een bedreiging gaan vormen? Deze analyse is de eerste basis om te bepalen welke strategische route je gaat kiezen. Een bekend model is het PESTEL-model. Hierbij analyseer je de belangrijkste omgevingsfactoren: politiek, economisch, sociaal, technologie, environmental en legal.

Strategie-analyse | 5 krachtenmodel van Porter 

Met dit model analyseer je de volledige bedrijfstak waarin je bedrijf zich bevindt. Er wordt gekeken naar vijf groepen: toetreders, leveranciers, concurrenten, afnemers en substituten. Toetreders en substituten kunnen een bedreiging vormen voor de markt. Leveranciers en afnemers hebben daarentegen vaak al een bestaande macht op de markt. Dit kan allemaal invloed hebben op de positie van jouw bedrijf. Ontdek met dit model wat voor kansen en/of bedreigingen er binnen jouw bedrijfstak spelen. 

Strategie-analyse | Business Model Canvas 

Met het Business Model Canvas houd je de strategie, markt en klanten continu in de gaten. Zo speel je actief in op veranderingen. Daarnaast identificeer je de sterke en zwakke punten van je organisatie en krijg je inzicht in de klantwensen. Het Business Model Canvas bestaat uit negen componenten die alle aspecten van een bedrijf omvatten: 

  1. Klantsegmenten: wie is je klant?
  2. Waardeproposities: waarom kiezen klanten voor jou?
  3. Kanalen: hoe vinden klanten je bedrijf?
  4. Klantrelaties: online of offline?
  5. Inkomstenstromen: waarmee ga je geld verdienen?
  6. Kernmiddelen: wat heb je nodig om verder te komen?
  7. Kernactiviteiten: wat gaat je bedrijf doen?
  8. Belangrijkste partners: met wie werk je samen?
  9. Kostenstructuur: hoe ziet het er financieel uit?

Kennis en inspiratie van buitenaf 

Naast het gebruik van diverse modellen is het interessant om als management in gesprek te gaan met collega-bedrijven of concurrenten. Lopen jullie tegen dezelfde problemen aan? Of kunnen jullie ervaringen delen en van elkaar leren? Daarnaast kan het interessant zijn om zelfsturende teams te maken die actief kijken naar de branche en markt. Zien zij trends die van belang zijn of verandert de wens van de klant? Dit kun je gebruiken om jouw strategie op de juiste manier aan te passen. 

Last but not least: zorg dat je de analysefase meeneemt in de strategieontwikkeling. Veel mensen weten nu wat er speelt in de markt, maar gebeurt er vervolgens ook iets met die kennis? Voorkom dat waardevolle informatie op de plank blijft liggen en betrek het in strategische sessies en vergaderingen. Zorg daarnaast dat de data up-to-date is en blijft, door regelmatig nieuwe analyses uit te voeren