Bij strategie is het verleidelijk om te kijken naar dagelijkse verbeteringen. Zo kijk je vanuit het heden naar de toekomst. Maar draait strategieontwikkeling niet om bepalen waar je organisatie voor wil staan in de toekomst en wat je wilt betekenen voor klanten? Het is te beperkt om dan enkel te kijken vanuit het heden. Want juist die dagelijkse ontwikkelingen bepalen dan te veel de strategische route.

Herkenbaar bij jullie strategieontwikkeling?

In januari zijn jullie als directie enthousiast: er zijn nieuwe plannen, een nieuw budget en een nieuwe strategie is bepaalt. Jullie presenteren dit aan medewerkers en gaan van start. Eind maart blijkt dat januari moeilijk op gang kwam en februari korter was dan verwacht. Eigenlijk lopen jullie nu al achter op het budget. De strategische plannen en projecten komen langzaam op tempo en kosten veel geld.

Begin juni zijn de extra vrije feestdagen gelukkig achter de rug, maar de vakantieperiode komt eraan. Als directie en RvC worden jullie nu wel zenuwachtig. Jullie lopen achter met het budget en resultaten worden niet behaald. De roep om in te grijpen met een herstelplan is groot. De strategische projecten worden grotendeels geschrapt, marketingkosten verlaagd en sales aangespoord. Half augustus is iedereen terug van vakantie. Het voelt alsof jullie halverwege het jaar zijn, maar er zijn nog maar vier maanden te gaan. Gelukkig zijn jullie uitgerust met een herstelplan.

In september komen jullie bij elkaar om de budgetten voor het komende jaar op te stellen. Hoewel het herstelplan nog niet direct effect laat zien, baseren jullie het nieuwe budget op het halen van de geplande resultaten van dit jaar. In oktober trekken jullie nog aan een paar noodremmen voor strategische projecten of innovaties. Deze worden opgeschoven naar het komende jaar. Tot en met december houden jullie vol dat het wel goedkomt. Verwarren jullie ambitie met realisme? Het lukt niet om het budget nog fors naar beneden bij te stellen. En zoals elk jaar vliegt de laatste maand voorbij. De resultaten worden niet gehaald, het budget is al gebaseerd op het behalen van deze resultaten. En daarmee is de basis gelegd voor dezelfde problematische cyclus voor het komende jaar.

Doorbreek deze problematische cyclus

De cyclus hierboven laat zien wat er met strategie gebeurt wanneer je focust op de operatie. Daarom pleit NewRoutes ervoor om verder te kijken dan het heden en te focussen op de toekomst. Stel je enkel de vraag: waar staan we vandaag én wat kan beter? Dan blijf je heel dicht bij huis. Kijk waar jullie naartoe willen.

Hoe? Koppel het maken van een jaarplan of het afstemmen van budget los van de strategie. Sterker nog: koppel het strategische proces volledig los van de dagelijkse operatie. Stel vragen als: welke waarde zullen mijn klanten in de toekomst zoeken; wat is een unieke positie ten opzichte van concurrenten?

Om tot deze antwoorden te komen, is er een bepaalde mindset nodig. NewRoutes heeft diverse workshops, methoden en technieken om je deze mindset eigen te maken. Met een serie workshops komen we stap voor stap tot de antwoorden. Zo sturen we niet enkel op verbetering maar op verandering.