Guides to growth

Strategie bepalen:
vind de weg naar groei

Strategie bepalen- vind de weg naar groei

Stap voor stap je strategie bepalen 

Groei realiseren in een organisatie? Dat begint met het bepalen van een heldere strategie. Met het strategieproces van NewRoutes bepaal je de juiste richting voor groei. In een serie van workshops wordt informatie gedeeld en geanalyseerd. Hier wordt gezamenlijk conclusies uit getrokken die richting geven om de strategie te bepalen. Denkmodellen, inzet van expertise en inspiratiesessies leiden tot strategische opties waaruit samen met directie, stakeholders en klanten de nieuwe route wordt gekozen.

Benieuwd naar 5 inzichten om tot een heldere bedrijfsstrategie te komen?

Strategie bepalen en
beweging in gang zetten

Een strategie bepalen is één ding, iedereen in een onderneming in beweging krijgen is een tweede. De experts van NewRoutes zorgen voor betrokkenheid vanaf de start en brengen groepen in de organisatie in beweging. Duidelijke, begrijpelijke communicatie van de bepaalde strategie is hiervoor basis. Concrete projecten en gedragsverandering on-the-job met Must Win Battles brengen de onderneming in beweging.

Strategie bepalen en beweging in gang zetten
John lockwood

De strategie op koers behouden

Een duidelijke richting en een bedrijf in beweging kan toch wat van de koers gaan afwijken. Verlies aan focus, verschuivende prioriteiten, interne politiek of onduidelijkheden kunnen dit veroorzaken. De NewRoutes strategie update bepaalt de huidige status en maakt duidelijk waar bijgestuurd kan worden. Met een kort proces en vaste methodiek worden de aandachtspunten helder in een dashboard zichtbaar gemaakt.

Benieuwd naar 5 inzichten om tot een heldere bedrijfsstrategie te komen?

Strategie bepalen:
4 kernwaarden van NewRoutes

#1 Bewezen proces

Om een succesvolle strategie te bepalen, volgen we vastomlijnde  stappen. Macro-omgeving, klanten, marktdynamiek en concurrentiekracht komen in onze strategieontwikkeling aan de  orde. Nauwe samenwerking in dit effectieve proces leidt tot  heldere strategische keuzes.

#3 Samenwerken

We bepalen geen strategie voor bedrijven, maar ontwikkelen dit met bedrijven. Strategie bepalen doe je met elkaar. NewRoutes faciliteert de denkmodellen, het proces en kritische analyses. De onderneming brengt kennis, ervaring en marktexpertise in.

Lijnen kernwaarden

#2 Klantgedreven aanpak

Vaak is een onderneming ongemerkt het echte contact met klanten kwijtgeraakt. Daarom start het bepalen van een strategie met het herstellen van die band, zodat directie en management weer weten welke waarden klanten zoeken in de producten van de onderneming.

#4 Betrokken medewerkers

Het NewRoutes strategieproces zorgt voor betrokkenheid vanaf het begin, met actieve deelname en input vanuit alle betrokkenen. Concrete projecten en acties volgen logisch uit de strategie en zorgen voor focus op de juiste punten.

#1 Bewezen proces

Om een succesvolle strategie te bepalen, volgen we vastomlijnde  stappen. Macro-omgeving, klanten, marktdynamiek en concurrentiekracht komen in onze strategieontwikkeling aan de  orde. Nauwe samenwerking in dit effectieve proces leidt tot  heldere strategische keuzes.

#2 Klantgedreven aanpak

Vaak is een onderneming ongemerkt het echte contact met klanten kwijtgeraakt. Daarom start het bepalen van een strategie met het herstellen van die band, zodat directie en management weer weten welke waarden klanten zoeken in de producten van de onderneming.

#3 Samenwerken

We bepalen geen strategie voor bedrijven, maar ontwikkelen dit met bedrijven. Strategie bepalen doe je met elkaar. NewRoutes faciliteert de denkmodellen, het proces en kritische analyses. De onderneming brengt kennis, ervaring en marktexpertise in.

#4 Betrokken medewerkers

Het NewRoutes strategieproces zorgt voor betrokkenheid vanaf het begin, met actieve deelname en input vanuit alle betrokkenen. Concrete projecten en acties volgen logisch uit de strategie en zorgen voor focus op de juiste punten.